TOP termékek

Ügyfélszolgálat: +36 20 8002222 | info@motorolajbolt.hu

Motul Chain Clean C1 400ml Lánctisztító spray

Motul Chain Clean C1 400ml Lánctisztító spray
-44%
Motul Chain Clean C1 400ml Lánctisztító spray
Motul Chain Clean C1 400ml Lánctisztító spray
Bővebben
Típus :
Lánctisztító
Gyártó :
Motul
További adatok
Boltunkban polcon
Boltunkban polcon = azonnal elvihető
Raktáron = 1-3 órán belül elvihető
7 992 Ft 
4 450 Ft
Részletek
Motul Chain Clean C1 400 ml lánctisztító spray
Tisztító spray motorkerékpár láncokhoz
• A Motul Chain Clean C1 lánctisztító spray gyorsan és alaposan tisztítja a motorkerékpár (utcai és terep) láncokat csakúgy, mint másféle járműláncokat.
• Önmagában feloldja az olyan rásült szennyeződéseket, mint a homok, földszemcse, olajmaradványok, stb.
• A klórmentes és nagyon hatékony összetétel következtében egyaránt használható "O“-, "X“- és "Z“-gyűrűs láncokhoz.
• Egyszerűen csak rá kell fújni a láncra és hagyni dolgozni.
• Nagyon piszkos láncok esetén a láncot először egy puha kefével meg kell tisztítani.
• Ezt követően a láncot MOTUL Chain Lube Road Plus lánckenő anyaggal (utcai használat) vagy Chain Lube Off Road-dal (terephasználat) vagy Chain Lube Factory Line-nal (sporthasználat) kezeljük.
• A lánc 1000 km-enként esedékes rendszeres tisztítása az egész lánc-készlet életét meghosszabbítja.

Adatok
Kiszerelés
400 ml
Ean
3374650238975
Tömeg
0.4 kg
Cikkszám
MOT102980
Tömeg
400 g/db
Figyelmeztetés

A figyelmeztető mondatok :
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános :
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés :
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhárító intézkedés :
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/....
P331 TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Tárolás :
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhelyezés hulladékként :
P501 Az edény tartalmát/a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan 'nagyon veszélyes anyagokat' (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelően tett közzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozó kritériumok nem alkalmazhatók, a REACH (EK) 1907/2006. számú rendeletének XIII.
melléklete szerint.
A 2100/2017/EU számú, bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben vagy a 605/2018/EU számú bizottsági rendeletben rögzített feltételeknek
megfelelően a keverék nem tartalmaz olyan anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban, amely endokrinkárosító tulajdonságokkal bírna.

Biztonsági adatlap: https://motorolajbolt.hu/shop_ordered/74797/pic/BiztonsagiAdatlapok/Motul_Chain_Clean_C1_400ml_lanctisztito_spray_biztonsagi_adatlap.pdf

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Kiegészítő termékek
Hasonló termékek