TOP termékek

Ügyfélszolgálat: +36 20 8002222 | info@motorolajbolt.hu

Motul Chain Lube Road C2+ 400ml lánckenő spray

Motul Chain Lube Road C2+ 400ml lánckenő spray
-48%
Motul Chain Lube Road C2+ 400ml lánckenő spray
Motul Chain Lube Road C2+ 400ml lánckenő spray
Bővebben
Típus :
Lánckenő
Gyártó :
Motul
További adatok
Boltunkban polcon
Boltunkban polcon = azonnal elvihető
Raktáron = 1-3 órán belül elvihető
7 502 Ft 
3 880 Ft
Részletek
Motul Chain Lube Road+ C2+
Kenőanyag közúti motorkerékpár láncokhoz-fehér színű és nagyon ragadós
• Minden típusú lánchoz: standard és O-RING, X-RING, Z-RING.- Utcai motorkerékpárok, gokartok.
• Különösen ajánlott nagyon gyors motorkerékpárokhoz:
• A MOTUL CHAIN LUBE ROAD nagy sebességnél is tapad a lánchoz.
• Csökkenti a súrlódást és a teljesítményvesztést.
• Növeli a lánc tartósságát.
• Víz és rozsdaálló.
-JAVASLAT: Tisztítsa meg a láncot a MOTUL CHAIN CLEAN segítségével.- Használat előtt rázza fel.- Alkalmazza a belső lánc teljes hosszát:- A MOTUL CHAIN LUBE ROAD néhány perc múlva teljesen megtapad.
Adatok
Kiszerelés
400 ml
Ean
3374650005218
Tömeg
0.4 kg
Cikkszám
MOT103008
Tömeg
400 g/db
Figyelmeztetés

A figyelmeztető mondatok :
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános :
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés :
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhárító intézkedés :
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P331 TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Tárolás :
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhelyezés hulladékként :
P501 Dispose of contents / container according to prefectural ordinances.
2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan 'nagyon veszélyes anyagokat' (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelően tett közzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozó kritériumok nem alkalmazhatók, a REACH (EK) 1907/2006. számú rendeletének XIII.
melléklete szerint.
A 2100/2017/EU számú, bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben vagy a 605/2018/EU számú bizottsági rendeletben rögzített feltételeknek
megfelelően a keverék nem tartalmaz olyan anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban, amely endokrinkárosító tulajdonságokkal bírna.

Biztonsági adatlap: https://motorolajbolt.hu/shop_ordered/74797/pic/BiztonsagiAdatlapok/Motul_Chain_Lube_Road_C2_400ml_lanckeno_spray_biztonsagi_adatlap.pdf

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Kiegészítő termékek
Hasonló termékek