TOP termékek

Ügyfélszolgálat: +36 20 8002222 | info@motorolajbolt.hu

Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2-5W 1L villaolaj

Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2-5W 1L villaolaj
-50%
Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2-5W 1L villaolaj
Motul Fork Oil Factory Line Very Light 2.5W 1L villaolaj
Bővebben
Viszkozitás :
2.5W
Típus :
Teleszkópolaj
Gyártó :
Motul
További adatok
Boltunkban polcon
Boltunkban polcon = azonnal elvihető
Raktáron = 1-3 órán belül elvihető
10 282 Ft 
5 141 Ft
Egységár: 5 141 Ft/liter
Részletek
Motul Fork Oil Factory Line 2,5W Very Light
Speciális összetételű villaolaj család

Verseny és sport motorkerékpárokhoz kifejlesztett speciális összetételű villaolaj család (viszkozitások 2,5-5-7,5-10 W ).

A speciális adalékoknak köszönhetően csökkenő belső súrlódás a jellegzetessége. A villaolajok esetében különös fontosságú a habosodás, amely a kitűnő adalékok eredményeképpen ennél a termékcsaládnál jelentősen csökkentett.

A nagy nyomásokat is felvevő, kopás- és korróziógátló adalékai semleges viselkedésűek a tömítésekkel szemben.

A kívánatos, személyre szabott lengéscsillapítás a különböző viszkozitású FACTORY LINE villaolajok tetszőleges keverésével állítható be.

MOTUL Fork Oil Very Light - Magas teljesítményű észter bázisú szintetikus olaj hagyományos villákhoz

Viszkozitás: SAE 2,5W


Adatok
Kiszerelés
1 L
Ean
3374650008394
Tömeg
1 kg
Cikkszám
MOT105962
Tömeg
1 kg/db
Figyelmeztetés

2.2. Címkézési elemek
A (CE) 1272/2008 rendeletnek és a nemzeti jogrendbe átültetett jogszabályoknak megfelelően.
A veszélyt jelző piktogramok :
GHS08
Figyelmeztetés :
VESZÉLY
Termékazonosítók :
EC 276-738-4 LUBRICATING OILS (PETROLEUM), C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL OIL-BASED
A figyelmeztető mondatok :
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános :
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés :
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhárító intézkedés :
P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331 TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhelyezés hulladékként :
P501 Az edény tartalmát/a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan 'nagyon veszélyes anyagokat' (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelően tett közzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozó kritériumok nem alkalmazhatók, a REACH (EK) 1907/2006. számú rendeletének XIII.
melléklete szerint.
A 2100/2017/EU számú, bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben vagy a 605/2018/EU számú bizottsági rendeletben rögzített feltételeknek
megfelelően a keverék nem tartalmaz olyan anyagot 0,1%-os vagy annál nagyobb arányban, amely endokrinkárosító tulajdonságokkal bírna.

 

Biztonsági adatlap: https://motorolajbolt.hu/shop_ordered/74797/pic/BiztonsagiAdatlapok/Motul_Fork_Oil_Factory_Line_Very_Light_2_5W_1L_villaolaj_biztonsagi_adatlap.pdf

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Kiegészítő termékek
Hasonló termékek