TOP termékek

Ügyfélszolgálat: +36 20 8002222 | info@motorolajbolt.hu

Motul Shine & Go E10 400ml műanyagápoló

Motul Shine & Go E10 400ml műanyagápoló
-50%
Motul Shine & Go E10 400ml műanyagápoló
Motul Shine & Go E10 400ml műanyagápoló
Bővebben
Típus :
Műanyagápoló
Gyártó :
Motul
További adatok
Boltunkban polcon
Boltunkban polcon = azonnal elvihető
Raktáron = 1-3 órán belül elvihető
7 002 Ft 
3 501 Ft
Részletek
- A motorkerékpár minden műanyag felülete számára mélyen ható ápolást és magas fényű ragyogást biztosít.
- A motorkerékpár valamennyi műanyag és festett felülete számára megújult csillogást és felfrissült színeket garantál.
- Folt nélküli száraz, ragyogó védő filmréteget képez.
- Ápolja és védi a gumirészeket, megőrzi azok rugalmasságát és hajlékonyságát.
- Víztaszító hatású, tartós védelmet nyújt a lakkozott felületek számára a porral, rovarokkal és piszokkal szemben.
- A motokrossz gépeknél a Shine & Go használata a terepről való visszatérés után nagyon megkönnyíti a motor tisztítását.
- A nyári hónapokban az első túra előtti használata megkönnyíti a későbbiekben a por és a rovarok eltávolítását, megakadályozza a rovarok szétkenődését.
- A veterán járműveknél elsősorban a fehér-szegélyes kerekek ápolására ajánlott.
Adatok
Kiszerelés
0.4 L
Ean
3374650240268
Tömeg
0.4 kg
Cikkszám
MOT103175
Tömeg
400 g/db
Figyelmeztetés

Kiegészítő címkézés :
EUH208 (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH208 LINALOOL -t
tartalmaz.
Allergiás
reakciót
válthat ki.
EUH208 CITRAL-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH208 GERANYL ACETATE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH208 NERYL ACETATE-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
A figyelmeztető mondatok :
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Általános :
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés :
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.
Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhárító intézkedés :
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Tárolás :
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Elhelyezés hulladékként :
P501 Az edény tartalmát/a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak
megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan "nagyon veszélyes anyagokat" (SVHC)>= 0,1%, melyeket az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a REACH
57. cikkének megfelelően tett közzé: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Az anyagra a PBT vagy vPvB keverékekre vonatkozó kritériumok nem alkalmazhatók, a REACH (EK) 1907/2006. számú rendeletének XIII.
melléklete szerint.

 

Biztonsági adatlap: https://motorolajbolt.hu/shop_ordered/74797/pic/BiztonsagiAdatlapok/Motul_Shine_es_Go_E10_400ml_muanyagapolo_biztonsagi_adatlap.pdf

Vélemények

Legyen Ön az első, aki véleményt ír!

Kiegészítő termékek
Hasonló termékek